NM HØYFJELL HØST 2019

Norsk Pointerklub ønsker velkommen til NM Høyfjell Lag 5. Sept 2019, NM Høyfjell høst 6. – 8. Sept 2019.UK/AK 7. – 8.sept 2019

Prøvens hovedkvarter er Hjerkinn Fjellstue tlf 61 21 51 00, epost: booking@hjerkinn.no.

Webpåmelding fra terminlisten eller gå inn via min side på nkk.no.
Frist for påmelding: 16.08.19.
Utsatt frist : 05.09.19. (gebyr kr 50.-)

Påmeldingsavg:

VK kr 600,- Husk å oppgi når siste 1.VK ble tildelt.

Innbet fra utlandet ta kontakt med prøveleder på tlf 0047 99579489, mailadr: marianne.sagstad1@bkkfiber.no
UK/AK kr 450,-

Ved webpåmelding vil man møte følgende betegnelser når man skal melde på i UK/AK: UK1, UK2 eller AK1, AK2. I forbindelse med NM vil det kun være påmelding til UK/AK lørdag og søndag, slik at lørdag blir første dag UK1/AK1 og søndag blir UK2/AK2.

Innkvateringsmuligheter itillegg til Hjerkinn: Hageseter tlf 61 24 29 60. Hjerkinnhus tlf 464 20 102, Dovregubbens Hall tlf 61 24 29 17, Hjelle Seter tlf 61 24 16 95, Furuhaugli tlf 61 24 00 00.

Jegermiddag: Lørdag kl 19.30 på Hjerkinn Fjellstue, påmelding i resepsjonen eller på tlf 61 21 51 00 senest lørdag morgen. Trekning av VK finale gjennomføres straks etter middagen.

Parkering div terreng:
P1 Hjerkinn Fjellstue Terreng: Hjerkinn Syd
P2 Grønnbakken Terreng: Kolla-Jernbane og Kolla- Kaldvella
P3 Sandtaket Terreng: Hjerkinn N høy/ Hjerkinn Nord lav/Hjerkinn Vest/Gåvålia
P4 Kongsvold Fjellstue Terreng: Nystugguhø Syd og Nord/Knutshø Syd og Nord

OBS OBS!!! HUSK SAUEBEVIS, DET ER MYE SAU I FJELLET!!!!!!
Husk at selv om hunden har sauebevis , er det ingen garanti. Ta gjerne en retest før
sesongen starter.
OBS OBS!!!
Det kan fortsatt være varme dager også i fjellet, pass på hundene som må ligge igjen i bilen som ikke skal i terrenget. HUSK RIKELIG MED VENTILASJON!!!

Regelverk for refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75% refusjon
Vet. Eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
( legge ved egenmeldingsskjema)