Info om parkering

Det er fire ulike parkeringer som blir brukt

P1 Hjerkinn Fjellstue:  Terreng: Hjerkinn Syd
P2 Grønnbakken:   Terreng: Kolla-Jernbane og Kolla- Kaldvella
P3 Sandtaket:  Terreng:  Hjerkinn N høy/ Hjerkinn Nord lav/Hjerkinn Vest/Gåvålia
P4 Kongsvold Fjellstue:   Terreng: Nystugguhø Syd og Nord/Knutshø Syd og Nord