Ukjent sykdom hos hund

Melding fra NM-komtieen: Vi får mange meldinger og e-post angående sykdomsutbruddet. NKK og FKF er i møte om saken, og vi er i dialog med dem. Så snart vi vet noe mer om eventuell avlysning av arrangementet, informerer vi om dette både på facebook, hjemmeside og nettsiden.

NKK advarer alle hundeeiere i Oslo-området om utbrudd av en hittil ukjent sykdom. Vi ber dere i den forbindelse om å være ekstra påpasselige under NM.

  • Ingen hunder på opprop
  • Ikke hils på andre hunder, unngå nærkontakt
  • Ved oppkast eller kraftig diaré trekk hunden fra start, og reis raskt til veterinær
  • Ved oppkast under dagen, merk området slik at ingen hunder snuser i dette området
  • Ikke la hunden snuse på andre hunders urin og avføring.
  • Bruk dine egne mat-og vannskåler
  • Alle hunder skal vise gyldig  vasksinasjonskort før start

Dette skriver Norsk Kennel Klubb på sine sider:

Norsk Kennel Klub har vært i kontakt med Mattilsynet og fått deres anbefalinger for tiltak og forsiktighetsregler.

Flere veterinærer i Oslo-regionen har de siste dagene fått inn hunder med alvorlig diaré. Noen har også hatt oppkast. Allmenntilstanden til flere av hundene har raskt forverret seg. Noen av hundene har dødd.

Dette uttaler Ann Margaret Grøndahl, seksjonssjef i Mattilsynet, region Stor-Oslo, avdeling Romerike.

– Vi antar at utbruddet skyldes virus eller bakterier, men foreløpig har undersøkelsene ikke gitt svar på hva som kan være årsak til utbruddet, sier Grøndahl.

Hun informerer om at Veterinærinstituttet sammen med Mattilsynet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og dyresykehus forsøke å finne årsaken til utbruddet. – Det er tatt prøver av flere hunder og noen av hundene er eller vil bli obdusert. Mattilsynet håper undersøkelsene vil gi svar på sykdomsårsak i løpet av få dager.

Anbefalinger til hundeeiere

Mattilsynet anbefaler hundeeiere i Oslo-regionen å begrense nærkontakten mellom hunder. Når hunder luftes bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken. Hunder som viser sykdomstegn bør raskt tas med til veterinær. Hundeeiere bør følge de rutinene for vaksinering som veterinæren anbefaler. Ansamling av hunder på dressurkurs, utstillinger, jaktprøver og liknende, bør unngås eller gjennomføres på en slik måte at kontakten mellom hundene begrenses, sier Grøndahl.

Bakgrunn og mer informasjon

AniCura gikk i dag ut med advarsel til alle hunde-eiere i Oslo-området om utbrudd av en hittil ukjent sykdom.

Veterinærinstituttet er informert om dødsfallene, og jobber sammen med Mattilsynet og NMBU i å forsøke å spore årsaken til disse og å avklare om det er en sammenheng mellom dem.

Ifølge AniCura viser sykdommen seg gjennom blodig diaré og/eller oppkast samt raskt forverret allmenntilstand. Hittil kjenner de til minst seks dødsfall som trolig står i sammenheng med smitten, og at mange hunder er lagt inn med lignende symptomer.

Et generelt råd fra NKKs veterinærer er at man i situasjoner med potensielle utbrudd av svært smittsomme sykdommer:

  • Ikke lar hunden snuse på andre hunders urin og avføring
  • Begrenser direkte kontakt med andre hunder
  • Har lav terskel for å kontakte veterinær raskt ved symptomer

Veterinærinstituttet anbefaler hundeeiere som oppdager diaré og redusert allmenntilstand på sine hunder å kontakte sin veterinær.

NKK er i kontakt med Mattilsynet, og vil oppdatere her så fort det kommer mer informasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *