Liveoppdatering NM -lag

Vinner av NM-lag ble engelsk setter med 85 poeng, 2.plass til pointerlaget med 60 poeng, og 3.plass til breton med 45 poeng.
Høyfjellspokalen tildeles Knutsvollen’s Hi-Tex til Ingvar Rødsjø, gratulerer så mye!

NM – Lag dømmes av Hans Einar Enoksen og Ole Hagen
Terreng : Hjerkinn nord høy/lav
Skyttere er Thomas Engh og Hans Simensen
NB! Dette er ikke den offisielle dreieboken, feil og mangler kan forekomme.

Poengsum rase

RaseHund 1Hund 2Hund 3Totalt
B324945
ES24322985
GS1761235
IS6-105
P12341460
KV6181034
SV16151445

Poengsum hunder

RaseHundJaktlystRevieringViltfinnerFuglebehandlingRegelbruddTotalt
SVGolddigger3339-216
ESTexas880824
BCox888832
PSingha6612
KVSolo336
ISPeak65-30-26
GSRappo6742-217
ESHi-Tex8888032
ISGaia65-100-2-1
BBri55-6004
PTeodor9988034
SVBeethoven7570-415
GSCera F76-7006
KVCrom55-210018
GSHappy5452-412
PTia5542-214
BHappy77-30-29
KVNikita5510
SVRogg7714
ESCalli65810029
ISVestavind42-33

Slipp for slipp

Slipp 1 B Lix (oddehund) – SV Golddigger.
Begge starter noe forsiktig. Etterhvert overtar Liz på bedre dybde og bredde. Golddigger mangler nødvendig bredde og dybde. Stand på Liz , kan ikke presentere fugl.
Stand på Golddigger , kan ikke presentere fugl. Stand på begge i samme område. På ordre reiser Gold rype som ligger bak Liz presist for Gold. RIOS Fugl letter i området hvor begge befinner seg uten at det kan bedømmes. Stand på Gold , går villig på uten å presentere fugl. GoldDigger over Liz

Slipp 2 ES Texas – B Cox
Begge starter friskt ut i meget stor fart. Cox fører på bedre plan. Stand på Cox, når fører og skytter nærmer seg letter rypekull presist foran Cox. RIOS, utreder og apporterer. Senere ny stand. Når fører er på veg opp, tråkker fører opp rype som blir for upresist. Senere stand på Cox , når fører og dommer nærmer seg ses Texas lengre ned. Fugl letter presist foran Cox. Cos er rolig når det skytes, utreder OK. Samtidig letter rypekull presist foran Texas som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Cox over Texas

Slipp 3 P Singha – KV Solo
Singha fører på bedre intensitet og format. Solo har mange markeringer gjennom slippet og mangler format og intensitet. Singha over Sol

Slipp 4 IS Peak – GS Rappo
I kupert terreng tar Rappo føringen i sidevind på bedre reviering. Senere veksler de om føringen og får med seg masse terreng. Stand på Rappo med PP som sekunderer. Når fører kommer til letter rypekull presist foran. Det skytes og begge forfølger friskt. Rappo over PP

Slipp 5 ES Hi-Tex – IS Gaia.
Tax fører slippet på større format. Stand på tex . Når fører kommer til letter rype bak Tex. Justerer seg til ny stand. Rype letter noe upresist til side. Skytes. Rios. Utreder og støkker, rolig. Utreder og apporterer korrekt. Senere sjangs på fugl. Ny stand på Tex. Rype letter før vi er på jaktbart hold. Tex holder standen, nye ryper uten for jaktbarthold. Utreder. Gaia støkker rype og forfølger. Stand på Tex, rypekull letter rundt Tex som er rolig i oppflukt og felling. Apportere korrekt. Tex over Gaia

Slipp 6 B Bri – P Teodor
Teodor slår seg fram i medvind og blir borte. Bri inneffektiv og mangler dybde. Teodor finnes i stand. Bri kommer til , rype letter presist før vi er på hold. Ny rype letter før vi kommer på hold. Teodor holder stand. Når fører og skytter kommer til letter rypekull presist. Det fells rype som lander langt ute. Teodor rolig i oppflukt og skudd. Apporter skadeskutt rype korrekt og utreder. Senere ny stand. Rype letter presist . RIOS, utreder. Langt ute ses rype i lufta uten at situasjonen kan bedømmes. Teodor over Bri

Slipp 7 SV Beethoven – GS Cera F
Begge blir noe ensidig på venstre flanke i motvind. Senere kommer begge inn og revierer i anvist terreng. Beethoven noe åpent. Rype letter i området Cera går inn i. Stand på Beethoven langt ute. Går selvstendig på og tar opp rype i flere omganger. Senere stand på Cera der Beethoven hadde rypekull. Kan ikke presentere fugl.Senere ny stand på Beethoven langt ute. Når fører kommer til letter rype presist foran. RIOS. Utreder ikke , da han tidligere har forgrepet seg i en stand .
Beethoven over Cera F

Slipp 8 KV Crom – GS Happy
I starten noe ensidig på begge. Happy som best med bedre plan. Dog noe tett reviering . Stand på Happy, rype letter presist foran, det felles. Happy går i skuddet, utreder ( uten at det telles) Apporter ikke felt rype. Senere ny stand på Happy. Reiser villig og presist rype. Rolig, utreder. TS på Happy. Etter hvert tar Crom over føringen på bedre framdrift. Stand på Crom, reiser villig og presist rype.RIOS. Det felles. Crom apporterer felt fugl korrekt. Utreder. Crom over Happy

Slipp 9 P Tia – B Happy
Happy fører slippet på bedre intensitet, format og plan. Tia jakter med noe tett reviering i motvind. Happy har noen markeringer hun løser selv ut av. Stand på Tia, Happy sekunderer. Tia justerer seg. Happy går opp til Tia. Rype letter presist foran Tia. Begge er urolig i felling. Happy apporterer rype som er Tia sin.

Slipp 10 KV Nikita – SV Rogg
Rogg fører slippet i intensitet og format. Nikita er innledningsvis noe tung og mangler litt dybde. Rogg over Nikita

Slipp 11 ES Calli – IS Vestavind
Vestavind drar rett ut etter slipp, og meldes stand av fører etter 10 min står i stand enda lengre ut, uten for anvist terreng. Calli jakter noe omstendlig innledningsvis og noe manglende format. Senere jakter Callie utmerket. Stand , justerer seg til ny stand. Reiser ryper i etapper. Rype letter noe upresist. RIOS. Det felles, under apport fester Calli ny stand. Reiser kontant og presist rype. RIOS. Apporterer rype som er skutt. Utreder OK. Calli over Vestavind