Regelverk og skjema

Regelverk for refusjon:

Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75% refusjon
Vet. eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75% refusjon

Her finn du jaktprøvereglement 

Egenmelding for løpetid finner du  her Egenerklring lpetid